Hệ thống kết nối thực tập

Tất cả chương trình của ATHE và CTH là chương trình thực hành với thời gian thực hành lên đến hơn 60% thời gian. Yêu cầu thực tập bao gồm:

  • Sinh viên sẽ phải thực tập trong 6 tháng sau khi đã hoàn tất đào tạo lý thuyết 4,5 tháng tại các cơ sở đào tạo 
  • Sinh viên sẽ được đào tạo và hoàn thiện thêm về mặt kỹ năng và làm việc full time như 1 nhân viên của cơ sở thực tập 
  • Sinh việc có nghĩa vụ đăng ký khu vực mong muốn được thực tập trước khi đi thực tập 3 tháng để được hỗ trợ tốt nhất 
  • Sinh viên có nghĩa vụ trải qua phỏng vấn thực tập như bình thường và sẽ làm báo cáo cuối kỳ thực tập cho chương trình và có chữ ký của cơ cở thực tập 
  • Sinh viên sẽ được cơ sở đánh giá và cấp chứng nhận thực tập theo từng cấp độ đóng góp và tham gia như 1 môn học chính thức của chương trình. (có lấy điểm) 

Hoạt động chuyển nhượng bao gồm:

  • Quá trình hợp tác với các cơ sở thực tập tiêu chuẩn quốc tế
  • Sắp xếp các quyền và trách nhiệm giữa tổ chức thực tập với sinh viên thực tập
  • Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm trong quá trình thực tập, tiến đến dễ dàng có việc làm ngay tại cơ sở thực tập hoặc hệ thống liên kết của HOSPI

Hiện HOSPI đã phối hợp với 28 hệ thống khách sạn nhà hàng trong nước và quốc tế 3 sao trở lên. Đối với những hệ thống ở xa các thành phố như phú quốc, côn đảo, hồ cốc, Bình châu... có hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi cho sinh viên.