20/11/2018

Họp báo ra mắt hệ thống HOSPI tại Nha Trang

  • 8:30 Đón khách
  • 9:30 Phát biểu khai mạc 
  • 9:45 Giới thiệu hệ thống đào tạo thực hành Vương Quốc Anh
  • 10:05 Điểm mạnh của chương trình
  • 10:20 Giải lao
  • 10:30 Phát biểu của nhà sáng lập Wid Beach Resort & Spa, đại diện cho nhà tuyển dụng
  • 10:35 Entertaiment
  • 10:40 Giới thiệu hệ thống kiểm định và công nhận
  • 10:55 Minigame - Q&A
  • 11:00 Bế mạc