Đào tạo theo Level Vương Quốc Anh với bằng cấp của các nước Châu Âu

Căn cứ hệ thống đào tạo thực hành theo Level quy đổi tương đương và được công nhận toàn Châu Âu, bằng cấp theo hệ thống Level không chỉ được công nhận tương ứng với hệ thống giáo dục đại học Vương Quốc Anh mà còn tương ứng với tất cả hệ thống giáo dục của các nước Châu Âu.

  • Bước 1: Vào cổng so sánh bằng cấp giữa các nước Châu Âu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare 
  • Bước 2: Chọn UK - England & Northern Ireland 
  • Bước 3: Chọn 1 quốc gia muốn so sánh.
  • Bước 4: [Compare selected countries] sẽ xuất hiện so sánh giữa các level do Ofqual kiểm định với các bằng cấp khác của các nước thuộc Châu Âu.

Ví dụ về kết quả so sánh giữa các Level của UK với Pháp:

Với bảng so sánh này, các bạn sẽ thấy chuẩn kiểm định tại England và Bắc Ireland là Ofqual & CCEA, tương đương giữa Level 8 là Dotoral, Level 7 là Master và Level 6 là Bachelor khi so sánh với giáo dục Pháp.

Các bạn có thể so sánh tuần tự với các quốc gia: Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…