Tính công nhận của hệ thống đào tạo theo Level

Hệ thống đào tạo thực hành theo Level của Vương Quốc Anh là hệ thống đào tạo thực hành được công nhận Quốc tế và tương đương với tất cả hệ thống giáo dục khác

Hệ thống đào tạo theo Level được Ofqual kiểm định và triển khai theo chuẩn RQF theo các Level từ 1 đến 8 trong đó:

  • Level 3 Diploma (120 credit) tương đương A - Level
  • Level 4 Diploma (120 credit) tương đương với Higher National Certificate hoặc năm 1 đại học.
  • Level 5 Diploma (120 credit) tương đương Diplomas of Higher Education hoặc năm 2 đại học.
  • Level 6 Diploma (120 credit) tương đương Cử nhân (Bachelor)
  • Level 7 Diploma (120 credit) tương đương Masters Degrees hoặc Integrated Masters Degrees.

Hệ thống đào tạo theo Level tương thích với khung năng lực Chung Châu Âu (EQF) của được công nhận toàn Châu Âu và các quốc gia có áp dụng khung năng lực Chung có chuyển đổi hoặc tương thích với EQF:

Nguồn: http://www.qaa.ac.uk/en/publications/documents/qualifications-can-cross-boundaries.pdf 

 

So sánh các Level với bằng cấp cấp của các nước Châu Âu.

  • Bước 1: Vào cổng so sánh bằng cấp giữa các nước Châu Âu: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare 
  • Bước 2: Chọn UK - England & Northern Ireland 
  • Bước 3: Chọn 1 quốc gia muốn so sánh.
  • Bước 4: [Compare selected countries] sẽ xuất hiện so sánh giữa các level do Ofqual kiểm định với các bằng cấp khác của các nước thuộc Châu Âu.

Kết quả so sánh giữa các Level của UK với Pháp:

Với bảng so sánh này, các bạn sẽ thấy chuẩn kiểm định tại England và Bắc Ireland là Ofqual & CCEA, tương đương giữa Level 8 là Dotoral, Level 7 là Master và Level 6 là Bachelor khi so sánh với giáo dục Pháp.

Các bạn có thể so sánh tuần tự với các quốc gia: Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Công nhận của Level 7 theo NARIC (Tổ chức chuyên công nhận bằng cấp của Anh Quốc)

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có ATHE UK, CTH UK thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).

Tính tương thích giữa hệ thống đào tạo thực hành theo Level của UK với các hệ thống đào tạo theo Level khác: