Sự khác biệt của hệ thống đào tạo theo Level UK

Hệ thống đào tạo theo Level Anh Quốc không chỉ là hệ thống giáo dục được công nhận trên thế giới mà còn là hệ thống giáo dục uyển chuyển, tiết kiệm nhất hiện nay tại Vương Quốc Anh.

Với triết lý đóng góp việc học suốt đời thông qua chương trình đào tạo thực hành quy chuẩn quốc tế, kết hợp với hệ thống thứ bậc (Level) được công nhận tại Anh và Châu Âu, học viên sau khi tham gia học tập có thể gia nhập ngay vào thị trường lao động, đồng thời nếu muốn phát triển sự nghiệp sang giảng dạy hoặc nghiên cứu thì các trường đại học công nhận ngay lập tức kết quả của hệ thống Level và được học và chuyển tiếp ngay mà không cần phải học lại các môn đã học.

1. Đào tạo theo Level là mô hình thực hành:

Khác với mô hình giáo dục hàn lâm, Đào tạo theo Level là mô hình đào tạo thực hành và theo chuẩn thực hành của Vương Quốc Anh. Do tính định hướng đào tạo thực hành nên các chương trình của BAA sẽ tập trung vào kiến thức đi làm, không tập trung vào các môn nghiên cứu.

100% nội dung đào tạo của CTH UK, ATHE UK cũng được Ofqual kiểm định và với mô hình đào tạo kết hợp giữa HOSPI (thuộc Viện MBA) với các PPP (Practical and Preparation Provider - Trung tâm ôn tập và thực hành) cùng trợ giảng tại địa phương, học viên khi tham gia với hệ thống đào tạo theo Level có thể vừa làm vừa học với học phí đặc biệt tiết kiệm.

2. Đào tạo theo Level là chương trình đào tạo siêu tiết kiệm:

Với sự hỗ trợ tối đa của hệ thống giáo dục thực hành Anh Quốc, cũng là xu hướng đào tạo để đi làm thay vì nghiên cứu hoặc giảng dạy, các chương trình đào tạo theo Level luôn tiết kiệm. Chi phí khi tham gia với hệ thống đào tạo theo Level luôn chỉ bằng 50% so với các chương trình cùng cấp bậc khác.

3. Hệ thống đào tạo theo Level là hệ thống đào tạo kiểm định và công nhận, có thể chuyển đổi qua lại với các đại học top 20 thế giới về ngành khách sạn nhà hàng:

Vui lòng tham khảo thêm về tính công nhận quốc tế của bằng hệ thống đào tạo theo Level tại đây: http://hospi.org.uk/chuyen-tiep-va-cong-nhan.html 

4. Đào tạo theo Level giúp bằng cấp dễ dàng công nhận khi tham gia vào thị trường lao động

Do tất cả bằng cấp được quy đổi thành Level với Level 4 là Trung Cấp, Level 5 là Cao Đẳng, Level 6 là Cử nhân, Level 7 là Thạc sĩ và Level 8 là tiến sĩ, người lao động khi lấy bằng của UK nếu qua các thị trường lao động khác sẽ dễ dàng được tiếp nhận và công nhận quá trình học tập và làm việc. 

Đây là cũng mục tiêu cao nhất khi Anh Quốc xây dựng hệ thống đào tạo thực hành theo Level và áp dụng khung năng lực chung Châu Âu để đào tạo.

 

Tất cả hệ thống đào tạo thực hành của Vương Quốc Anh, được Ofqual kiểm định trong đó có CTH UK, ATHE UK thì bằng tốt nghiệp sẽ được dùng là Diploma mà không phải là Degree để phân biệt hệ thống đào tạo thực hành RQF/QCF với hệ thống đào tạo đại học FHEQ. Diploma và Degree là tương đương cấp và được hiểu là Bằng. Sự khác biệt về tên gọi chỉ mang tính phân biệt hệ thực hành và hệ học thuật (đại học).