Kiểm định

Là những tổ chức hàng đầu của Vương Quốc Anh trong ngành khách sạn nhà hàng, CTH UK, ATHE UK đã phát triển các kết nối quan trọng với các hệ thống kiểm định nhằm đảm bảo bằng cấp và chất lượng chương trình của CTH UK và ATHE UK được công nhận trên thế giới.

Với các công nhận từ các kiểm định hiện hữu, CTH UK và ATHE UK đảm bảo việc gia tăng năng lực làm việc của học viên thông qua các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Việc sở hữu các kiểm định uy tín bậc nhất của ngành nhằm đảm bảo học viên được công nhận ngay lập tức vào các hệ thống đào tạo học thuật tương đương hoặc được tiếp nhận, công nhận ngạch bậc khi tham gia vào thị trường lao động.

Các kiểm định của CTH UK và ATHE UK bao gồm:

Anh Quốc:

Ofqual

Ofqual là tổ chức kiểm định cho đào tạo thực hành tại Anh Quốc và Bắc Ireland. CTH UK và ATHE UK được kiểm định và công nhận bởi Ofqual theo mã kiểm định RN5131

 

Châu Âu

European Qualifications Framework

Hệ thống đào tạo và bằng cấp của CTH UK và ATHE UK tuân thủ quy định của khung năng lực chung Châu Âu (European Qualifications Framework) và được công nhận tương thích theo hệ thống tương thích khung năng lực chung Châu Âu của Vương Quốc Anh.

Việc đảm bảo chương trình tương ứng với khung năng lực chung Châu Âu đảm bảo bằng cấp của CTH UK và ATHE UK được công nhận toàn châu Âu theo hệ thống Level.

Georgia

ITLC

CTH được công nhận bởi International Tourism Learning Centre, một thành viên của đơn vị quản lý Du lịch Quốc gia (Georgian), Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Georgia (Ministry of Economy and Sustainable Development)

New Zealand

NZQA

Tại New Zealand, CTH cục khảo thí chất lượng New Zealand. Việc công nhận này nhằm đảm bảo bằng cấp được công nhận và chuyển tiếp ngay lập tức giữa hệ thống CTH với hệ thống giáo dục New Zealand hoặc được công nhận khi xin việc của học viên New Zealand tại New Zealand hoặc tại thị trường việc làm quốc tế.

Malaysia

Malaysian Qualifications Agency

CTH được công nhận bởi hệ thống kiểm định chất lượng cao nhất của Malaysia (MQA - Malaysian Qualifications Agency) và một số trung tâm CTH còn được cấp ngân sách hoạt động từ chính phủ Malaysia.

Malaysia là quốc gia tiên phong tại Châu Á trong sử dụng hệ thống đào tạo theo 8 Level, hoàn toàn tương thích vớ tiêu chuẩn RQF của Anh Quốc và Châu Âu.

Singapore

Edutrust

Edutrust là tổ chức được thành lập theo quy định về giáo dục tư thục thuộc Hội đồng quản lý giáo dục tư thục Singapore (CPE). Đây là tổ chức được hình thành nhằm mục đích đảm bảo chất lượng đào tạo của khối tư thục tại Singapore.

Mauritius

Mauritius Qualifications Authority

CTH được công nhận tại Mauritius theo hệ thống Mauritius Qualifications Authority.

Maldives

Maldives Qualifications Authority

CTH được công nhận tại Maldives theo hệ thống Maldives Qualifications Authority.

Hong Kong

The Government of Hong Kong Special Administrative Region of the People ’s Republic of China

Bằng cấp của CTH được công nhận bởi Cục quản lý giáo dục Hong Kong.

Ghana

National Accreditation Board Ghana

CTH được công nhận tại Ghana theo hệ thống National Accreditation Board of Ghana.