Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland

UITM là đại học thuộc Top-Ten Poland (trong tổng số hơn 440 trường và hơn 1000 cơ sở giáo dục). Bên cạnh đó nền giáo dục Poland đang giữ vị trí 14 thế giới và thứ 4 Châu Âu. Bằng cấp của UITM được công nhận toàn Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Á và hầu hết ở các quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng ngành Khách sạn nhà hàng, UITM có campus dành riêng thuộc nhóm lớn nhất Poland và Châu Âu, được Cục Quản lý du lịch Poland giới thiệu.

Tại Việt Nam, HOSPI triển khai nhượng quyền chương trình: