16/06/2017

Viện MBA mở đại diện tại Đà Nẵng

Xin chào anh chị và các bạn,

Sau một thời gian hoạt động, Viện MBA đã triển khai dịch vụ hỗ trợ bao gồm (1) Hỗ trợ học thuật với TakeDegree; (2) Hỗ trợ tiếng Anh với TIAN và (3) Hỗ trợ Nghiên cứu với NghienCuu.net và tiếp nhận nhiều học viên và nghiên cứu sinh đến từ khắp mọi miền đất nước.

Nhằm hỗ trợ sinh viên và nghiên cứu sinh khu vực miền Trung chu đáo hơn, Viện MBA đã mở văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Văn phòng đại diện của Viện MBA sẽ tiếp nhận các yêu cầu của học viên và nghiên cứu sinh khu vực miền Trung, đồng thời phối hợp với các đối tác của Viện MBA tại khu vực miền Trung để triển khai các dịch vụ trong khuôn khổ dịch vụ khoa học chuyên sâu về quản trị kinh doanh.

 

Với mạng lưới đối tác với hơn 10 trường đại học kiểm định trên thế giới, Viện MBA đang triển khai hệ thống hỗ trợ cho các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) và Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management). Do yêu cầu của học viên và nghiên cứu sinh ngày càng cao, việc triển khai văn phòng đại diện tại Đà Nẵng sẽ giúp Viện MBA hoàn thiện hơn hệ thống dịch vụ của mình.

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Viện MBA tại Đà Nẵng.

  • 104 Phạm Cự Lượng, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 
  • Điện thoại: 093 588 69 66

Dịch vụ khoa học của Viện MBA:

Nguồn: Viện MBA