Hệ thống Đào tạo thực hành từ Anh Quốc

Lao động toàn thế giới đang có sự dịch chuyển lớn giữa các quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch việc làm và thu nhập. Tuy nhiên khi chuyển sang làm việc tại một quốc gia khác, bằng cấp và năng lực của người lao động lại không thể đánh giá và nhà tuyển dụng cảm thấy bối rối khi hệ thống giáo dục mỗi nước hoàn toàn khác nhau. 

Trước bối cảnh này, tại Châu Âu đã hình thành khung năng lực chung Châu Âu (EQF - European Qualification Framework) nhằm đảm bảo tất cả bằng cấp đều được quy đổi thành Level với 8 cấp độ:

 • Level 4: Trung Cấp
 • Level 5: Cao đẳng
 • Level 6: Cử Nhân
 • Level 7: Thạc sĩ
 • Level 8: Tiến sĩ

Tại Vương Quốc Anh, có đến 5 hệ thống giáo dục bao gồm:

 • Hệ thống giáo dục thực hành của Vương Quốc Anh bao gồm England, Wales và Bắc Ireland: Qualifications and Credit Framework (QCF) 
 • National Qualifications Framework (NQF);
 • Hệ thống giáo dục đại học của Vương Quốc Anh bao gồm England, Wales và Bắc Ireland là Framework for Higher Education Qualifications for England, Wales and Northern Ireland (FHEQ).
 • Hệ thống giáo dục Scotland - Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) bao gồm cả khung đào tạo đại học tại Scotland (Framework for Qualifications of Higher Education Institutions in Scotland -FQHEIS);
 • Hệ thống đào tạo xứ Wales theo chuẩn Credit and Qualifications Framework for Wales (CQFW); 

Trong đó 2 hệ thống thông dụng nhất và bao trùm gần như toàn bộ Vương Quốc Anh (England, Wales và Bắc Ireland) là hệ thống giáo dục thực hành chuẩn QCF do Ofqual kiểm định (đây chính là hệ thống HOSPI triển khai) và hệ thống đào tạo đại học của Vương Quốc Anh là FHEQ do QAA kiểm định. Cả 2 hệ thống này áp dụng triệt để theo khung năng lực chung Châu Âu, tương quan với 8 Level, công nhận lẫn nhau giữa 2 hệ thống và từng hệ thống được công nhận toàn Châu Âu và tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có hệ thống khung năng lực quốc gia.

Khác với hệ thống giáo dục đại học FHEQ, quy định tên của bằng cấp là Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ thì hệ thống giáo dục thực hành QCF quy định tên bằng cấp trực tiếp theo cấp độ (Level) + tên bằng cấp. Với hệ thống đào tạo thực hành, sử dụng Diploma (bằng) cho tất cả cấp độ từ trung cấp đến Tiến sĩ mà không dùng Degree (cũng là bằng) như hệ thống đào tạo học thuật.

Hệ thống giáo dục thực hành QCF do Ofqual kiểm định triển khai theo 8 Level, tương thích hoàn toàn với hệ thống giáo dục đại học của Vương Quốc Anh FHEQ và cũng tương thích hoàn toàn với hệ thống giáo dục toàn Châu Âu với chi tiết:

 • QCF Level 8 Diploma tương ứng với bằng Tiến sĩ của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 7 Diploma tương ứng với bằng Thạc sĩ của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 6 Diploma tương ứng với bằng Cử nhân của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 5 Diploma tương ứng với năm 2 đại học của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 4 Diploma tương ứng với năm 1 đại học của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.
 • QCF Level 3 Diploma tương ứng với bằng dự bị đại học (A-Level) của hệ giáo dục đại học FHEQ Vương Quốc Anh.

Tất cả chương trình đào tạo thực hành từ Anh Quốc phải kiểm định bởi OfQual Vương Quốc Anh. Hệ thống đào tạo này không chỉ tương đương với hệ thống đào tạo định hướng học thuật tại Anh mà còn tương đương với hệ thống học thuật trên toàn Châu Âu như Đan Mạch, Pháp, Đức, Hungrary, Ireland, Italy, Latvia, Estonia, Lithuania, Hà Lan, Na Uy…

Hệ thống đào tạo thực hành QCF và hệ thống đào tạo đại học FHEQ do có cùng cấp độ tương đương nên học viên có thể chuyển tiếp qua lại giữa các hệ thống. Thông thường nhóm học viên từ hệ thống đào tạo thực hành QCF (tốt nghiệp các Level) sẽ chuyển sang hệ thống đào tạo đại học (tốt nghiệp bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) để phát triển sự nghiệp nghiên cứu hoặc giảng dạy. Ngược lại, học viên từ hệ thống đào tạo đại học lại có khuynh hướng chuyển sang hệ đào tạo thực hành để nhanh chóng gia nhập vào thị trường lao động.

Tài liệu tham khảo: